Juridische kennisgeving

Identiteit van de ondernemer

  • Bedrijf: Planète Disque BVBA

Contact

  • Adres : Buitenplas 1 Unit 24
  • Postcodel : 1601
  • Stad: Ruisbroek
  • Land: België
  • Telefoon: +32 (0) 2 377 05 20

Handelsmerken - Intellectuele eigendom

Alle namen en merken van producten of andere merken die op deze site worden vermeld, zijn geregistreerd door hun respectieve eigenaars. De genoemde bronnen behouden hun rechten. Alle teksten, foto's, video's, afbeeldingen, tekeningen, geanimeerde sequenties en alle werken die op deze site beschikbaar zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, moet toestemming worden gevraagd aan Planète Disque BVBA.

Storing - Virus

De eigenaar van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid voor een derde om deze te gebruiken, of een storing, een onderbreking, een virus of een lijn- of systeemprobleem.

Privacy - IT en vrijheid

Zonder uw medeweten wordt geen persoonlijke informatie op deze site verzameld. In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens ("GDPR"), garandeert de eigenaar van de site een recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van alle persoonlijke informatie die zou worden verzameld. Dit recht kan worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.

Realisatie & Hosting

  • Teleffoon : +33 (0) 3 89 64 05 12
  • Fax : +33 (0) 9 55 95 01 56
  • Site Web : www.ukoo.fr