Juridische kennisgeving

Colofon

De website www.planetedisque.com is het volledige eigendom van Planète Disque BVBA.

Bedrijf : Planète Disque BVBA
Adres : Buitenplas 1/24
Postcode: 1601
Stad : Ruisbroek
Land : Belgium
Telefoon : +32 (0) 2 377 05 20
E-mail : mail@planetedisque.com


Handelsmerken - Intellectuele eigendom

Alle namen en merken van producten of andere merken die op deze site worden vermeld, zijn geregistreerd door hun respectieve eigenaars. De genoemde bronnen behouden hun rechten. Alle teksten, foto's, video's, afbeeldingen, tekeningen, geanimeerde sequenties en alle werken die op deze site beschikbaar zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, moet toestemming worden gevraagd aan Planète Disque BVBA.


Storing - Virus

De eigenaar van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid voor een derde om deze te gebruiken, of een storing, een onderbreking, een virus of een lijn- of systeemprobleem.


Verwerking van persoonlijke informatie

Zonder uw medeweten wordt geen persoonlijke informatie op deze site verzameld. In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens ("GDPR"), garandeert de eigenaar van de site een recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van alle persoonlijke informatie die zou worden verzameld. Dit recht kan worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.


Realisatie

UKOO SARL
7 avenue du Maréchal Foch
F-68100 Mulhouse

vanaf 17/03/2022 :

SPRL THE RIGHT MOVE
Rue des Chapelles, 40
B-5080 La Bruyère (Rhisnes)


Hosting

COMBELL N.V C/O SRL THE RIGHT MOVE
Rue des Chapelles, 40
B-5080 La Bruyère (Rhisnes)