Privacybeleid

Planète Disque BVBA hecht bijzonder belang aan het recht op privacy van internetgebruikers en verbindt zich ertoe hun persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving. Voor enkel het bezoeken van de website www.planetedisque.com zijn geen persoonlijke gegevens van bezoekers nodig. Dit privacybeleid, hierna het "beleid" genoemd, beschrijft onze praktijken met betrekking tot de informatie die we op de site kunnen verzamelen en het gebruik ervan.


1. Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

Het bedrijf Planète Disque BVBA, zoals hieronder geïdentificeerd, fungeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die op de site zijn verzameld :

Planète Disque BVBA
Buitenplas 1/24
B-1601 Ruisbroek
België


2. Reikwijdte en acceptatie van dit beleid

Dit beleid is alleen van toepassing op informatie verzameld via www.planetedisque.com en is niet van toepassing op informatie verzameld uit andere bronnen, met name, Facebook®, YouTube® of een andere site of sociaal netwerk van derden. Door deze site te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van dit beleid. Als u de voorwaarden van dit beleid weigert, verzoeken wij u uit om de site niet te gebruiken of ons geen persoonlijke informatie te sturen.


3. Gegevens verzameld op onze site

3.1 Welke gegevens?

We verzamelen en verwerken met name uw naam, adres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens, bestelgeschiedenis, voorkeuren en interesses, bekeken producten, leveringsincidenten. Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u tijdens het verzamelen aangegeven met een sterretje: "*". Sommige gegevens worden automatisch verzameld vanwege uw acties op de site. We voeren ook doelgroepmetingen uit, bijvoorbeeld meten we het aantal paginaweergaven, het aantal sitebezoeken, evenals de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer.

3.2 Wanneer ?

We verzamelen de informatie die u ons verstrekt, met name wanneer:

 • uw klantaccount "Mijn account" aanmaakt
 • u een bestelling plaatst op onze site
 • u door onze site bladert en producten bekijkt 
 • u contact opneemt met onze klantenservice
 • u een opmerking / mening schrijft op onze site

3.3 Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Elk formulier op de site beperkt het verzamelen van persoonlijke gegevens tot de strikt noodzakelijke en geeft systematisch aan:

 • het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens
 • het verplichte of optionele karakter van de gegevens

In geen enkel geval kan Planète Disque BVBA deze persoonlijke gegevens gebruiken voor een ander doel dan die expliciet aangekondigd op het formulier en aanvaard door de internetgebruiker. Evenzo kunnen deze persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven of verstrekt zonder een expliciete vermelding van deze mogelijkheid op het formulier.

3.4 Ontvanger van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, zijn bedoeld voor het beheer van Planète Disque BVBA. Ze kunnen ook worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee Planète Disque BVBA samenwerkt in het kader van de uitvoering van diensten en bestellingen, met name administratie, beheer, levering, verwerking en betaling. Indien nodig kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan onze communicatieprovider om uw surf- en koopervaring op onze site te verbeteren. Tenslotte kan Planète Disque BVBA worden verplicht om persoonlijke gegevens door te geven aan de gerechtelijke autoriteiten, de politie of een andere autoriteit wanneer dit wettelijk vereist is.

3.5 Duur van bewaring

Planète Disque BVBA bewaart uw persoonsgegevens voor de duur die nodig is of voor de duur vereist door de toepasselijke wetgeving.


4. Uw rechten

U hebt recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u:

 • Naar uw klantenaccount gaan en vervolgens naar de categorie 'Mijn account'

  of
 • Neem contact op met Planète Disque BVBA via het contactformulier of per e-mail via mail@planetedisque.com of per post op het volgende adres:

  Planète Disque BVBA
  Buitenplas 1/24
  B-1601 Ruisbroek
  België

Overeenkomstig de geldende voorschriften moet uw verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. U ontvangt dan binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek een reactie.


5. Veiligheid

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens verzameld op de site www.planetedisque.com worden verwerkt volgens beveiligde protocollen die de risico's van onderschepping of herstel door derden aanzienlijk beperken. Vanwege het open karakter van internet kunnen we echter geen daden van piraterij of ongeautoriseerde toegang door derden uitsluiten. Door onze site te blijven gebruiken, accepteert u deze risico's. Binnen de grenzen van wat is toegestaan ​​door de geldende wetgeving, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van directe of indirecte schade, verliezen, kosten, hetzij contractueel, onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, die zou kunnen lijden in het geval van ongeautoriseerde toegang, tot verlies of misbruik van uw persoonlijke gegevens.


6. Toezichthoudende autoriteit

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


7. Cookiebeleid

Bezoek deze pagina.